„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2022

Gmina Trzebieszów przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Trzebieszów w wieku 65 lat i więcej. Udział w Programie jest bezpłatny.

Moduł II Opieka na odległość

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  seniorom w wieku 65 lat
i więcej może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
  • detektor upadku
  • czujnik zdjęcia opaski
  • lokalizator GPS
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się centrum obsługi i opiekunami
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie zaprasza osoby zainteresowane do składania karty zgłoszenia do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 do dnia 31 maja 2022r.

Senior może zgłosić chęć skorzystania z pomocy wypełniając kartę zgłoszenia.
Formularz należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebieszowie
w godzinach od 7.30 do 15.30 za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: gops@trzebieszow.gmina.pl

Termin składania kart zgłoszenia do dnia 31 maja 2022 roku.

Zapraszamy do udziału w Programie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 25 796 05 73 lub 510 242 792

Galeria

  • Powiększ zdjęcie