PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2022

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebieszowie przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja programu na terenie Gminy Trzebieszów przebiegać będzie od. 01.05.2022 r.  do 31.12.2022 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 57 600,00 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  57 600,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:

 3. a) znaczny stopnień niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
  b)  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gmina Trzebieszów realizuje wsparcie w jednej z dwóch form przewidzianych w Programie, tj. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, polega na wsparciu rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w łącznym wymiarze do 1440 godz. usług opieki wytchnieniowej.

Przewidywanym rezultatem świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie poprawa jakości życia, regeneracja psychiczna i fizyczna oraz wzmocnienie wydolności opiekuńczo-wychowawczej uczestnika projektu.

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022
ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Galeria

 • Powiększ zdjęcie PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

  PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022