NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -EDYCJA 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi
  3. a) znaczny stopnień niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.) albo
  4. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy  Trzebieszów do składania kart zgłoszeniowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 w terminie do 8 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów lub drogą elektroniczną na adres: gops@trzebieszow.gmina.pl

 Karta zgłoszeniowa do programu - Opieka wytchnieniowa do pobrania ze strony :

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045346.docx 

 

 

                                                                     Kierownik GOPS Trzebieszów
                                                                     Marzena Leszkowicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie