Nabór kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie prowadzi nabór kandydatów na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dodatkowych informacji udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   tel. 25 796 05 73

e-mail: gops@trzebieszow.gmina.pl

   

Wymagane dokumenty

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 

  • CV,
  • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • oświadczenia o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych,   korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

 

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebieszowie w formie papierowej na adres: Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów

  

Załącznik: Zgłoszenie kandydatury

Galeria

  • Powiększ zdjęcie